Thành lập công ty

https://tuvanvision.com


bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần hồ sơ gồm : 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty ....

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần


1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký)
2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ thành lập công ty
3- Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ thành lập công ty cổ phần
4- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty cổ phần kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
5- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty cổ phần kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
7- Mục lục hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần (ghi theo thứ tự trên);
8- Bìa hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần : 400.000 đ
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 200.000đ
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 5 ngày làm việc được cấp giấy phép kinh doanh.
Hãy liên hệ chúng tôi số: 0908 95 15 79 hoặc (08) 6261 5511 - (08) 6261 5522 để được tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908 95 15 79