THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt sự hoạt động và tồn tại của một doanh nghiệp hay một pháp nhân khi đáp ứng các điều kiện giải thể và trình tự thủ tục do pháp luật quy định.
Sau khi thành lập công ty là quá trình doanh nghiệp duy trì sự tồn tại và phát triển, tất nhiên không ai muốn việc hoạt động kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp mình không thuận lợi. Nhưng vì rất nhiều lý do như: hoạt động kinh doanh không hiệu quả, mâu thuẫn nội bộ công ty, thay đổi kế hoạch kinh doanh,…. Nên doanh nghiệp buộc phải tiến hành thủ tục giải thể công ty. Bạn đang không biết thủ tục giải thể công ty, không biết phải bắt đầu từ đâu? Hãy để chúng tôi giúp bạn.
Hotline tư vấn - 0908 95 15 79.

 

I- Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

    Điều 207 luật doanh nghiệp 2020 quy định:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.


    ==> Theo đó
    Giải thể công ty trong các trường hợp sau:
    - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
    - Theo nghị quyết, quyết định doanh nghiệp;
    - Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng;
    - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   
    Điều kiện giải thể công ty:

    Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

 

II- Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

    Theo Khoản 1 Điều 207 luật doanh nghiệp 2020 quy định:

1. Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:
a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;
b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
d) Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.


    Đồng thời, Khoản 2 Điều 207 luật doanh nghiệp 2020 quy định:

2. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.


==> Quý doanh nghiệp lưu ý các hoạt động bị nghiêm cấm nêu trên kể từ ngày có quyết định giải thể công ty để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 

III- Quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh

Thành phần hồ sơ gồm:
1/ Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22 ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
2/ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH MTV;
3/ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
4/ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP;

5/ Phương án giải quyết nợ (nếu có);
6/ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

Bước 2: Hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý

Sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh phản hồi chấp thuận, thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. => Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Bước 3: Hoàn tất thủ tục giải thể với cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi được cấp thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ hoàn tất thủ tục giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm:
1/ Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22 ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2/ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
3/ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.


==> Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt sự tồn tại

 

IV- Dịch vụ giải thể công ty tại Visioncon

Visioncon xin gửi đến quý doanh nghiệp các gói dịch vụ giải thể sau:

GÓI GT1
900.000 VND
Bước 1: Visioncon sẽ nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh.
 
Bước 2: Sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh phản hồi chấp thuận, Visioncon sẽ báo quý công ty tự liên hệ cơ quan quản lý thuế để tiến hành thủ tục hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
 
Bước 3: Sau khi được cấp thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Visioncon sẽ tiếp tục nộp hồ sơ hoàn tất thủ tục giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh.
Thời gian:
5-10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
 
GÓI GT2
Từ 2.500.000 VND (tuỳ thuộc vào thâm niên và tình trạng thuế của công ty)
Bước 1: Vision sẽ nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh.
 
Bước 2: Sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh phản hồi chấp thuận, Visioncon sẽ liên hệ cơ quan quản lý thuế để tiến hành thủ tục hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
 
Bước 3: Sau khi được cấp thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Visioncon sẽ tiếp tục nộp hồ sơ hoàn tất thủ tục giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh.
Thời gian:
45-90 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan đăng ký kinh doanh.
  
THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP: quý doanh nghiệp gửi qua zalo công ty số 0908 95 15 79 bản scan hoặc bản chụp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp muốn giải thể.

GIẤY TỜ CẦN CÓ:
  • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Con dấu tròn pháp nhân.

LƯU Ý:
  • Tất cả các giá trên đã bao gồm các khoản phí và lệ phí liên quan, chưa bao gồm 10% thuế VAT.
  • Các gói trên Không bao gồm các khoản nợ thuế và các khoản phạt của doanh nghiệp giải thể (nếu có).
  • Thời gian làm việc GÓI GT2 có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn phụ thuộc vào tình trạng thuế của công ty, CN/VPĐD và quá trình xử lý của cán bộ quản lý thuế.

Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp Visioncon qua hotline số - 0908 95 15 79 để được tư vấn cụ thể hơn về dịch vụ giải thể công ty trọn gói.

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579