THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp là căn cứ để phân biệt giữa các doanh nghiệp với nhau, là cơ sở để tạo nên thương hiệu trên thị trường. Trong quá trình hoạt động sau khi thành lập công ty, vì nhiều lý do mà doanh nghiệp cần thay đổi tên công ty cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Với bài viết dưới đây Visioncon sẽ cung cấp các thông tin về thủ tục thay đổi tên công ty một cách chi tiết nhất. Hãy liên hệ ngay Hotline - 0908 95 15 79 để được tư vấn thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp cụ thể.

I- Quy định về đặt tên doanh nghiệp

   Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về đặt tên doanh nghiệp như sau:
   - Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
      + Loại hình doanh nghiệp;
      + Tên riêng.
   - Loại hình doanh nghiệp gồm:  
      + Công ty trách nhiệm hữu hạn => được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”
      + Công ty cổ phần => được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”
      + Công ty hợp danh => được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD”
      + Doanh nghiệp tư nhân => được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN”

   - Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
   - Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

 

II- Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

   Điều 39 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp như sau:
   - Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
   - Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
   - Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

 

III- Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

   Điều 38 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp như sau:
   - Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
   - Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
   - Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 

IV- Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty

1- Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi tên công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi tên công ty.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

2- Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi tên công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc đổi tên công ty.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
      (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

3- Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH một thành viên gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi tên công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên công ty.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

4- Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghệp tư nhân ký;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

 

V- Cách thức thực hiện đăng ký thay đổi tên công ty

1- Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc thay đổi tên công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty theo phương thức sau đây:
     a) Đăng ký thay đổi trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng.
     b) Đăng ký thay đổi qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2- Tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả

    a) Trường hợp đăng ký trực tiếp: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
    Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

    b) Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 
    Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận qua mạng thông tin điện tử.
    => Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho doanh nghiệp.
    => Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

 

VI- Thông tin bạn cần cung cấp cho Visioncon để tiến hành thủ tục thay đổi tên công ty 

==> Quý khách hàng chỉ cần nhắn trực tiếp qua zalo công ty số 0908 95 15 79 hoặc email: tuvanvs@gmail.com các thông tin sau:
        ● Chụp ảnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty.
        ● Tên mới công ty mà doanh nghiệp dự định thay đổi thành?

 

VII- Chi phí dịch vụ

    ==> Tổng chi phí trọn gói: 900.000 đ

    ==> Tham khảo thêm các dịch vụ dành cho công ty 100% vốn Việt Nam => TẠI ĐÂY
 

VIII- Thời gian làm việc

    ● Theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế quý khách hàng phải trừ hao thời gian xử lý hồ sơ (khoảng 1 ngày), thời gian bổ sung hồ sơ vì các lý do khách quan (3 ngày).

    ● Tổng thời gian dự kiến: từ 5-10 ngày.


XEM THÊM:
Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần => TẠI ĐÂY
Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty => TẠI ĐÂYHãy liên hệ chúng tôi số 0908 95 15 79 hoặc (028) 6261 5511 để được tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty cụ thể.

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579