THAY ĐỔI, CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL, WEBSITE TRÊN GIẤY PHÉP KINH DOANH

Trong suốt quá trình hoạt động, khi doanh nghiệp muốn thay đổi, cập nhật số điện thoại, email, website trên giấy phép kinh doanh, điều đó sẽ làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đng ký doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh. Visioncon xin gửi đến quý bạn đọc thủ tục thay đổi số điện thoại, email, website trên GPKD thông qua bài viết dưới đây. Liên hệ chúng tôi theo Hotline - 0908 95 15 79 để được phục vụ.

I- Quy định pháp luật về các thông tin số điện thoại, email, website trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

    Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
    - Tên doanh nghiệp;
    - Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);
    - Ngành, nghề kinh doanh;
    - Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
    - Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
    - Thông tin đăng ký thuế;
    - Số lượng lao động dự kiến;
    - Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
    - Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

==> Có thể thấy, khi thực hiện thủ tục thành lập công ty, số điện thoại là thông tin phải có trên giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Các thông tin về số fax, thư điện tử (email), website là không bắt buộc.


   Đồng thời, Khoản 1 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: "Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ".
==> Nghĩa là đối với những doanh nghiệp chưa đăng ký thông tin số điện thoại trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì đồng thời phải bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp.

    Ngoài ra, Điểm a Khoản 2 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: "Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp".
==> Việc thay đổi số điện thoại, email, website trên giấy phép kinh doanh không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, nhưng làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.


Như vậy: từ các quy định trên có thể thấy, khi có sự thay đổi, cập nhật thông tin số điện thoại thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Các thông tin về số fax, thư điện tử (email), website là không bắt buộc, tuỳ vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp.
 

II- Hồ sơ thay đổi, cập nhật số điện thoại, email, website trên giấy phép kinh doanh cần chuẩn bị:

    - Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-5 ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

 

III- Các bước thực hiện thủ tục thay đổi số điện thoại, email, website trên giấy chứng nhận ĐKDN

1- Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc cập nhật thông tin số điện thoại, email, website công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty theo phương thức sau đây:
     a) Đăng ký thay đổi trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng.
     b) Đăng ký thay đổi qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2- Tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả

     a) Trường hợp đăng ký trực tiếp: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
     Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

    b) Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử hồ sơ đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 
    Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận qua mạng thông tin điện tử.
    => Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho doanh nghiệp.
    => Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

IV- Các thông tin cần cung cấp cho Visioncon để tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh 

==> Quý khách hàng chỉ cần nhắn trực tiếp qua zalo công ty số 0908 95 15 79 hoặc email: tuvanvs@gmail.com các thông tin sau:
        ● Chụp ảnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty. 
        ● Thông tin mới về số điện thoại, email, website?
 

V- Phí dịch vụ

    ==> Tổng phí trọn gói: 900.000 đ

    ==> Tham khảo thêm các dịch vụ dành cho công ty 100% vốn Việt Nam => TẠI ĐÂY
 

VI- Thời gian làm việc

    ● Theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế quý khách hàng phải trừ hao thời gian xử lý hồ sơ (khoảng 1 ngày), thời gian bổ sung hồ sơ vì các lý do khách quan (3 ngày).

    ● Tổng thời gian dự kiến: từ 5-10 ngày.


XEM THÊM:
Dịch vụ
thay đổi thông tin người đdpl, thành viên, chủ sở hữu công ty, chủ dntn => TẠI ĐÂY
Dịch vụ
tạm ngừng hoạt động kinh doanh => TẠI ĐÂY
Dịch vụ 
xin cấp lại giấy phép kinh doanh do bị mất, rách, cháy, hư hỏng => TẠI ĐÂY


Hãy liên hệ chúng tôi số 0908 95 15 79 hoặc (028) 6261 5511 để được tư vấn thủ tục thay đổi, cập nhật  số điện thoại, email, website trên giấy phép kinh doanh cụ thể.

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579