THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

Việc thay đổi địa chỉ công ty cho phù hợp với nhu cầu thực tế trong suốt quá trình hoạt động là nhu cầu thường gặp của các doanh nghiệp, vậy Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty bao gồm những bước nào? Để thay đổi địa chỉ công ty, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ pháp lý ra sao? Với dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Visioncon sẽ giúp bạn hoàn thiện tất cả các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty một cách đầy đủ và tiết kiệm chi phí nhất. Hãy liên hệ ngay Hotline - 0908 95 15 79 để được phục vụ.  

I- Quy định về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

    Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể như sau: "trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)".
   
    Theo đó, trụ sở chính công ty có các đặc điểm sau:
     - Được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp;
     - Trụ sở chính công ty phải có địa chỉ cụ thể theo địa giới hành chính;
     - Trụ sở chính công ty không được đặt tại chung cư. Nghiêm cấm đặt trụ sở chính công ty tại nhà chung cư có mục đích để ở (khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014; Công văn số 2544/BXD-QLN ngày 19/11/2009 của Bộ xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà chung cư);
     - Không bắt buộc phải diễn ra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

II- Việc cần làm trước khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

    Trước khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp cần xác định xem địa chỉ trụ sở mới dự định chuyển đến thuộc trường hợp nào sau đây:
     - Cùng quận/huyện hay khác quận/huyện với địa chỉ trụ sở hiện tại của doanh nghiệp; 
     - Cùng tỉnh/TP trực thuộc trung ương hay khác tỉnh/TP trực thuộc trung ương với địa chỉ trụ sở hiện tại của doanh nghiệp.

Trường hợp 1: Địa chỉ trụ sở mới dự định chuyển đến thuộc cùng quận/huyện với địa chỉ trụ sở hiện tại của doanh nghiệp => Doanh nghiệp có thể tiến hành ngay thủ tục thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp 2: Địa chỉ trụ sở mới dự định chuyển đến khác quận/huyện và Cùng tỉnh/TP trực thuộc trung ương với địa chỉ trụ sở hiện tại của doanh nghiệp => Bước tiếp theo doanh nghiệp cần xác định xem cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp thuộc cấp chi cục thuế quận/huyện hay cục thuế tỉnh/TP trực thuộc trung ương.
    - Nếu cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp thuộc cấp cục thuế tỉnh/TP trực thuộc trung ương => Doanh nghiệp có thể tiến hành ngay thủ tục thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.
    - Nếu cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp thuộc cấp chi cục thuế quận/huyện => Doanh nghiệp phải liên hệ cơ quan quản lý thuế tiến hành thủ tục chuyển cơ quan quản lý thuế trước => sau đó mới tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp 3: Địa chỉ trụ sở mới dự định chuyển đến khác tỉnh/TP trực thuộc trung ương với địa chỉ trụ sở hiện tại của doanh nghiệp => Doanh nghiệp phải liên hệ cơ quan quản lý thuế tiến hành thủ tục chuyển cơ quan quản lý thuế trước => sau đó mới tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

III- Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

1- Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi địa chỉ công ty;
    - Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi địa chỉ công ty;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

2- Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc đổi địa chỉ công ty;
    - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc đổi địa chỉ công ty;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
      (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

3- Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH một thành viên gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi địa chỉ công ty.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

4- Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghệp tư nhân ký;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

IV- Cách thức thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ công ty

1- Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc thay đổi địa chỉ công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty theo phương thức sau đây:
     a) Đăng ký thay đổi tên công ty trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng.
     b) Đăng ký thay đổi tên công ty qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2- Tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả

     a) Trường hợp đăng ký trực tiếp: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
    Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

    b) Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
    Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận qua mạng thông tin điện tử.
    => Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
    => Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng ĐKKD  gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

V- Thông tin bạn cần cung cấp cho Visioncon để tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 

==> Quý khách hàng chỉ cần nhắn trực tiếp qua zalo công ty số 0908 95 15 79 hoặc email: tuvanvs@gmail.com các thông tin sau:
        ● Chụp ảnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty.
        ● Địa chỉ mới công ty mà doanh nghiệp dự định chuyển đến?
 

VI- Chi phí dịch vụ

    ==> Tổng chi phí trọn gói: 900.000 đ

    ==> Tham khảo thêm các dịch vụ dành cho công ty 100% vốn Việt Nam => TẠI ĐÂY
 

VII- Thời gian làm việc

    ● Theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế quý khách hàng phải trừ hao thời gian xử lý hồ sơ (khoảng 1 ngày), thời gian bổ sung hồ sơ vì các lý do khách quan (3 ngày).

    ● Tổng thời gian dự kiến: từ 5-10 ngày.


XEM THÊM:
Dịch vụ thay đổi tên công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần => TẠI ĐÂY
Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty => TẠI Đ ÂY
Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty => TẠI ĐÂYHãy liên hệ chúng tôi số 0908 95 15 79 hoặc (028) 6261 5511 để được tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cụ thể.

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579