gia thanhlap cty
gia baocao thue
gia ketoan trongoi
gia thaydoi gpkd
thành lập công ty doanh nghiệp tư nhân

thành lập công ty doanh nghiệp tư nhân

 •   13/03/2015 18:18
 •   3039
 •   0
Thành lập công ty doanh nghiệp tư nhân hồ sơ gồm : 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định......
dịch vụ kế toán báo cáo thuế hàng tháng

DỊCH VỤ KẾ TOÁN: BÁO CÁO THUẾ - 400.000đ/tháng

 •   21/09/2015 20:42
 •   6634
 •   0
DỊCH VỤ BAO GỒM: - Tư vấn dịch vụ kế toán: sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào - Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi - Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng - Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý - Lập Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý - Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế và các dịch vụ kế toán báo cáo thuế khác.
đăng ký hồ sơ thuế ban đầu đặt in và phát hành hóa đơn

đăng ký hồ sơ thuế ban đầu đặt in và phát hành hóa đơn

 •   13/03/2015 19:08
 •   2139
 •   0
Sau khi được cấp Giấy phép, Mã số thuế và con dấu tròn quý doanh nghiệp phải thiết lập hồ sơ thuế ban đầu nộp lên chi cục thuế quận, huyện nơi đặt trụ sở thành lập công ty. THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1. Quyết định bổ nhiệm giám đốc 2. Quyết định bổ nhiệm kế toán......
thành lập chi nhánh công ty cổ phần

thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 •   03/04/2015 14:36
 •   1769
 •   0
1- Thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng quản trị 4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh ....
thành lập công ty văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

 •   03/04/2015 14:54
 •   1437
 •   0
Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần : 1- Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Hội đồng quản trị công ty cổ phần ...
đăng ký lao động và bảo hiểm

đăng ký lao động và bảo hiểm

 •   20/03/2015 13:15
 •   1482
 •   0
TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM : - Đăng ký khai trình lao động - Đăng ký công đoàn (trên 10 lao động) - Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương - Đăng ký bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN......
giải thể công ty

Giải thể công ty

 •   03/04/2015 16:10
 •   1840
 •   0
Giải thể công ty 1- Quyết định giải thể công ty do đại diện theo pháp luật ký tên 2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 3- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết ....
bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

 •   20/03/2015 20:17
 •   1619
 •   0
Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần hồ sơ gồm : 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty ....
thay đổi tên công ty cổ phần

thay đổi tên công ty cổ phần

 •   20/03/2015 18:56
 •   1557
 •   0
THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN : 1- Thông báo thay đổi tên công ty cổ phần, thay đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty 3- Bản sao biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty......
thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

 •   20/03/2015 19:47
 •   1577
 •   0
THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký) (Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty).....
thay đổi cổ đông công ty cổ phần

thay đổi cổ đông công ty cổ phần

 •   31/03/2015 17:07
 •   1571
 •   0
Thay đổi cổ đông công ty cổ phần : I.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) hoặc tăng cho phần vốn góp 1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký); 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;.....
thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần

thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần

 •   20/03/2015 19:28
 •   1529
 •   0
THÀNH PHẦN HỒ SƠ: I-Từ tỉnh khác đến Tp.HCM: 1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty 3- Danh sách cổ đông sáng lập......
thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

 •   20/03/2015 21:05
 •   1610
 •   0
Thành phần hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần I.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ: 1- Thông báo thay đổi vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.....
chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

 •   01/04/2015 18:50
 •   1466
 •   0
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh hai thành viên trở lên thành phần hồ sơ gồm : 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký 2- Quyết định bằng văn bản về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh hai thành viên trở lên) 3- Bản sao biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần
Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần

 •   03/04/2015 15:30
 •   1413
 •   0
Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần : 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần, doanh nghiệp 2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh công ty của Đại Hội đồng cổ đông công ty cổ phần. 3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông trong công ty ....
Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 •   03/04/2015 15:05
 •   1419
 •   0
Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hồ sơ gồm : 1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 2- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 3- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ....
thành lập công ty cổ phần cấp nước phú thọ

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

 •   28/06/2015 10:07
 •   1914
 •   0
Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ tiền thân là Nhà máy nước Việt Trì được thành lập công ty theo Quyết định số: 426/QĐ-UBND ngày 04/07/1970 của UBND Tỉnh Vĩnh Phú. —Ngày 04/07/1993 được UBND Tỉnh Vĩnh Phú Quyết định số: 890/QĐ-UBND đổi tên thành Công ty cấp nước Vĩnh Phú. Sau khi tái lập Tỉnh ngày 01/01/1997 đổi tên thành Công ty Cấp nước Phú Thọ. Tháng 12/2005 thực hiện chính sách đổi mới phát triển doanh nghiệp của Nhà nước, được UBND tỉnh Phú Thọ Quyết định số: 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty cấp nước Phú Thọ thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Phú Thọ. —Tháng 01/2008 thực hiện chính sách cổ phần hoá của Nhà nước được UBND tỉnh Phú Thọ Quyết định số: 3315/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Phú Thọ thành Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ.
dịch vụ kế toán

Dịch vụ báo cáo quyết toán kế toán hàng tháng

 •   28/06/2015 10:40
 •   1324
 •   0
Một phần không thể thiếu của công tác kế toán là dịch vụ kế toán và báo cáo thuế hàng tháng. nhận thực hiện báo cáo thuế cho quý doanh nghiệp bằng phần mềm có mã vạch hai chiều (HTKK) của Tổng Cục Thuế. Vision mang đến lòng chân thành, sự hợp tác tin cậy, sự tận tụy chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về kế toán – Thuế và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908 95 15 79