THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Mỗi một doanh nghiệp thành lập đều có đăng ký lĩnh vực hoạt động riêng theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mà được thể hiện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong quá hình hoạt động, doanh nghiệp được phép thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu phát triển. Sau đây là thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh mà Visioncon xin gửi đến quý doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay Hotline - 0908 95 15 79 để được tư vấn cụ thể về dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh, dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

I- Quy định về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

    Quyết định 27/2018/QĐ-TTg đã quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và ban hành kèm theo đó Phụ lục I, Phụ lục II quy định danh sách mã ngành nghề kinh doanh.

    Khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định, doanh nghiệp được quyền:
     - Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
     - Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.


    Đồng thời, Khoản 6 Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020 nghiêm cấm các hành vi sau:

     - Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
     - Kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
     - Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.


    Như vậy, doanh nghiệp được quyền tự do lựa chọn các ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, và luật không cấm, đồng thời phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo luật định đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khi có nhu cầu mở rộng kinh doanh, doanh nghiệp hoàn toàn được quyền thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

II- Chuẩn bị hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

1- Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
    - Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

2- Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
    - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

3- Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH một thành viên gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

3- Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân gồm:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh do chủ doanh nghệp tư nhân ký;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

 

III- Cách thức thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

1- Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty theo phương thức sau đây:
     a) Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng.
     b) Đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2- Tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả

    a) Trường hợp đăng ký trực tiếp: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
    Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

    b) Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
    Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.
    => Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng ĐKKD cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho doanh nghiệp.
    => Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

IV- Thông tin bạn cần cung cấp cho Visioncon để tiến hành thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

==> Quý khách hàng chỉ cần nhắn trực tiếp qua zalo công ty số 0908 95 15 79 hoặc email: tuvanvs@gmail.com các thông tin sau:
        ● Chụp ảnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty.
        ● Ngành nghề kinh doanh muốn bổ sung? (A/C chỉ cần nêu ý tưởng ngành nghề, Visioncon sẽ tự áp các mã ngành phù hợp)

 

V- Chi phí dịch vụ

    ==> Tổng chi phí trọn gói: 900.000 đ

    ==> Tham khảo thêm các dịch vụ dành cho công ty 100% vốn Việt Nam => TẠI ĐÂY
 

VI- Thời gian làm việc

    ● Theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế quý khách hàng phải trừ hao thời gian xử lý hồ sơ (khoảng 1 ngày), thời gian bổ sung hồ sơ vì các lý do khách quan (3 ngày).

    ● Tổng thời gian dự kiến: từ 5-10 ngày.


XEM THÊM:
Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi tên công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần => TẠI ĐÂY
Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty =>  TẠI ĐÂY


Hãy liên hệ chúng tôi số 0908 95 15 79 hoặc (028) 6261 5511 để đ ược tư vấn dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể.
 

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579